Donald Trump


En omdat je niet om deze man heen kan heb ik even gekeken in de geboortehoroscoop van Donald Trump. Hieronder een kleine uitleg van zijn karakter.

Donald Trump, geboren op 14 juni 1946 in New York, om 10.54 uur.

Trump is een Tweeling, beweeglijk als kwikzilver en gemakkelijk en snel pratend en nog sneller is zijn manier van reageren. De Tweeling pikt snel dingen op is nieuwsgierig maar eenmaal in een hoek gedreven zal hij zich echter al gauw minder gracieus gaan uiten. Met emotionele uitbarstingen weet de Tweeling zich geen raad en zal die dan ook altijd proberen te ontlopen.
Trump is geboren met zijn Zon vast aan de planeet Uranus, hiermee wil en moet hij bestaande structuren doorbreken alleen al om te zien of andere wegen niet beter zullen functioneren. Maar zeker ook alleen al om het shokeren. Zijn hang naar vrijheid kent geen grenzen. Zo ook zijn ongebruikelijke ideeën.
Trump zijn Maan staat in het vrijheidslievende teken van de Boogschutter, dat geeft vaak een wat kinderlijke, naïeve manier van reageren en daarnaast een enorme optimistische levensinstelling. Maan in Boogschutter geeft een snelle manier van reageren, de flapuit dus van eerst doen en dan pas denken.
Trump is geboren tijdens een volle Maan dus Zon en Maan staan in zijn horoscoop recht tegenover elkaar. En omdat zijn Zon vast zit aan Uranus staat zijn Maan dus ook recht tegenover Uranus. Dat staat borg voor onrust zeker wat zijn stemmingen aan gaat maar ook binnen relaties. In de hele horoscoop van Trump zit trouwens geen enkele aanwijzing voor rust, stabiliteit en structuur.

Donald Trump, de nieuwe president van de Verenigde Staten.

Wat kunnen wij verwachten van deze man op zo’n belangrijke positie?

Zoals ik al eerder vertelde is Trump een Tweeling, die geboren is bij een volle maan, en met een nadrukkelijk aanwezige Uranus.
Trump is mentaal gezien erg snel en pienter, handig, veelzijdig en nieuwsgierig. Hij begrijpt de dingen dan ook snel en wil ze ook direct tot uitvoering brengen. Dat geldt ook voor al die grillige plannen en ideeën die hij heeft, zijn vrijheidsdrang om te kunnen doen wat hij wil is grenzeloos.

Die ongebonden vrijheidsdrang en de behoefte om bestaande structuren te doorbreken maken dat hij op een onnavolgbare manier door het leven gaat. Dankzij die sterk aanwezige Uranus zal het Trump niet ontbreken aan snelle, flitsende en intuïtieve inzichten. Die soms van waarde zullen zijn en baan doorbrekend genoemd kunnen worden. Daarnaast zullen velen ideeën niet haalbaar zijn en dan wordt er meer afgebroken dan menig een lief is.

Trump houdt er van om te provoceren alleen al om de ander op stang te jagen. Achteraf gezien was dat ook zijn manier om campagne te voeren. Tijdens zijn eerste speech na zijn overwinning, hoorde en zagen wij in eens een andere Trump. Hij is er dus heel goed in om allerlei spelletjes te spelen als hij zijn zin wil krijgen. Zijn altijd onberekenbaar gedrag en sterke stemmingswisselingen scheppen zeker verwarring.

Dankzij die prominent aanwezige Uranus in zijn horoscoop gaat hij als een wervelwind, of een bulldozer door het leven en laat een spoor van vernieuwing en of vernieling achter zich. Het is te hopen dat zijn achterban wat mensen bevat die rustiger en bedachtzamer te werk gaan en hem zodoende wat zullen afremmen.

Voor Donald Trump is namelijk een leven zonder opwinding, afwisseling en nieuwe impulsen niet interessant. Hij zal zich ook altijd aangetrokken voelen tot opwindende, stimulerende en onafhankelijke mensen, liefst met een wat aparte levensstijl.

De taal is zijn spel, Trump heeft veelzijdige kennis, niet in de diepte dat is niet zijn ding, hij heeft een brede algemene kennis. Hij moet zich vooral vrij kunnen bewegen en uiten en hij heeft de behoefte om bestaande patronen en tradities te doorbreken. Wordt Trump beperkt dan krijg je de rebel te zien en veranderd hij in een explosief en provocerend persoon.

Transit Saturnus:

Vanaf december tot aan februari 2017 staat de planeet Saturnus bovenop de Maan en recht tegenover de Zon van Donald Trump, dat wijst er op dat de aanloop naar zijn beëdiging geen makkelijke periode wordt voor Trump. Misschien valt het hem zwaar, maar het is ook heel goed mogelijk dat hij gewoon onzeker is of hij het allemaal toch wel aan kan. Dit aspect komt nog een keertje terug in de maanden juni tot oktober 2017.

Het blijft in ieder geval bijzonder interessant op dit astrologisch te volgen.

November 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De zin of onzin van een Horoscoop.