De Vissen

De Vissen

Sterfelijkheid en onsterfelijkheid, opoffering, illusie en pijn.
De mens die met een Vissengeest is geboren, heeft moeite met voet aan wal te zetten, liever zweeft hij ergens tussen water en land of tussen realiteit en fantasie. Een Vissenmens heeft tijd nodig in het leven, hij is sociaal voelend en offert zichzelf op ten behoeve van zijn dromen.
Van het Vissenteken kun je niet veel duidelijkheid verwachten.

Een Vissenmens leeft in dat wat niet werkelijk is, de Vis verandert mee met de omstandigheden of de sfeer en houdt zijn geest gericht op geloof, hoop en liefde. Het teken Vissen neemt een stap terug in het leven om afstand te nemen en om alles te beschouwen. Vissen streven voorbij de begrenzing van de aardse kennis. De Vis is een water teken, dus een gevoelsteken.

Vissen kijken als het ware in het tijdloze, in het verre verleden maar ook in de toekomst en proberen een verbinding te leggen tussen deze twee uitersten. Vissen voelen alles en tegelijk niets en zij verliezen gemakkelijk de grens van de menselijke vermogens uit het oog.

Vissenmensen zijn vrij gemakkelijk uit hun evenwicht te brengen, zij kennen een sterke wisseling van gemoedsstemmingen, diep verdriet en hemelse stemmingen wisselen elkaar af. Vissen trekken ook veel vrienden aan, want niemand zal ooit tevergeefs een beroep op hen doen.

Zij voelen zich snel vertrouwt in een groot gezelschap als ze maar voldoende aandacht krijgen. Vissen willen zich opgenomen voelen in het grote verband. In een Vissenleven moet je leren wat gelijkmatigheid te brengen, want uitersten brengen Vissen uit hun evenwicht en het kost hun ontzettend veel energie om dan weer in balans te komen.

Een Vis is van nature gevoelig en wat emotioneel, hij pikt de gevoelens van anderen eenvoudig op en die anderen kunnen hem ook snel kwetsen.

Een rechtstreekse vraag kan een Vis moeilijk verdragen, hij wil ook niet vastgenageld worden op een direct antwoord. Het ligt nu eenmaal in de aard van een Vis om in en uit een situatie te zwemmen en alle kanten te bezien om dan als het even kan stilletjes weg te zwemmen. Want een Vis raakt niet graag betrokken bij eindeloze discussies of scheldpartijen en verwijten.

Vissen weten, Vissen voelen, Vissen overzien.

Vissen vloeien mee met de behoeften die leven in de maatschappij.
Door zijn grote beïnvloedbaarheid zal de Vis al gauw geneigd zijn om een weg te volgen die eigenlijk niet bij hem hoort.
Staat je Zon in het teken van de Vissen dan kom je doorgaans wat laat achter je eigen identiteit, het kost moeite om te weten te komen wie je bent en wat je wilt.

De sterke kanten van het teken zijn hun mystieke inslag, hun fantasie en hun meevoelend vermogen.

De zwakke kanten zijn hun beïnvloedbaarheid en hun neiging tot vluchten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De zin of onzin van een Horoscoop.