Weegschaal

Ongeveer van 23 september tot 23 oktober

De Weegschaal wordt beschouwd als het teken van evenwicht en harmonie.

De vredesrechter bij uitstek, rust en vrede zijn van vitaal belang voor de Weegschaal, ruzie, boosheid en vijandigheid kunnen de Weegschaalmens helemaal uit zijn of haar doen brengen en uit balans halen.

Er is dus een sterke behoefte aan een stabiel leef en werk milieu.

Om de vrede te bewaren zal de Weegschaal geneigd zijn om al snel compromissen te sluiten en vele zullen hem daardoor als erg meegaand ervaren.

De Weegschaal heeft de gave om een probleem van alle kanten te kunnen bekijken dat maakt hem of haar erg gewild als vredesrechter maar het heeft als nadeel dat als er beslissingen genomen moeten worden de Weegschaal ook heel lang wikt en weegt en uiteindelijk zo lang kan twijfelen dat er helemaal geen beslissing meer hoeft worden genomen omdat het probleem al op een andere manier is opgelost.

De Weegschaal is er altijd op uit om evenwicht en harmonie te bewaren daarom zal zij heftige emotionele kwesties het liefst uit de weg gaan.

Emoties zijn onvoorspelbaar en dus uitermate verwarrend voor de Weegschaalmens.

En al vindt de Weegschaal het prettig om relaties aan te gaan, vanuit het besef dat je alleen niet compleet bent, heeft hij liever geen diepgaande emotionele contacten. Kalme conventionele verbintenissen spreken de Weegschaal meer aan dan verzengende liefdesaffaires.

Samenvattend kun je zeggen de Weegschaal is diplomatiek, sympathiek, behulpzaam, idealistisch, ijdel, meegaand en besluiteloos.

Tactvol streeft zij naar gelijkheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid.

Zij is objectief en zich bewust van alle standpunten, zij zal altijd streven naar evenwicht maar verstijft bij grote emoties.

De zin of onzin van een Horoscoop.