Boogschutter

Ongeveer van 22 november tot 21 december

Dit teken staat symbool voor het geloof en vertrouwen van de mens in het leven.

De Boogschutter is vrijheidslievend, openhartig en ongedisciplineerd, hij is idealistisch van aard en hij wil zijn bijdrage leveren aan een betere wereld.

De Boogschuttermens heeft vertrouwen in zijn eigen kunnen en streeft altijd naar het verleggen van zijn grenzen.

Zij nemen het leven van nature luchtig op en ze zijn er van overtuigd dat het leven een bedoeling heeft. Mateloos enthousiast en op zoek naar avontuur en een goed leven.

Boogschutters zijn eigenlijk altijd op zoek naar de pot goud die zich aan het eind van iedere regenboog moet bevinden.

Boogschutters hebben zo een krachtig vertrouwen in wat ze kunnen dat ze alleen daarom al mogelijk maken wat onmogelijk leek.

Is de Boogschuttermens uit balans dan kan hij last krijgen van faalangst en dan zal hij proberen zo onopvallend mogelijk te zijn, hij wordt dan ook overgevoelig voor allerlei indrukken. Iedere Boogschutter heeft behoefte aan afwisseling en nieuwe mogelijkheden, hij wil en moet zijn horizon verbreden. Wanneer je een Boogschutter de mogelijkheid ontneemt om naar de zin van het leven te zoeken zal hij zich doodongelukkig gaan voelen. Iedere Boogschutter heeft daarbij een heleboel vrijheid nodig.

Als je een Boogschutter het gevoel geeft dat je in hem gelooft, in zijn oprechtheid, maar ook in zijn dromen en idealen, dan zal hij je niet in de steek laten, ondanks zijn grote behoefte aan vrijheid.

De Boogschutter heeft er een enorme behoefte aan dat je hem neemt zoals hij is.

Er bestaat geen enthousiaster mens dan de Boogschutter die weet dat hij bemind en vertrouwd wordt.

Van nature is de Boogschutter een doorgewinterde optimist, die er rotsvast van overtuigd is dat alles toch weer goed komt. Een romanticus ook, hoewel hij niet altijd rekening lijkt te houden met de gevoelens van de partner.

De innerlijke trots van een Boogschutter mag nooit gekwetst worden, voelt de Boogschutter zich in zijn eer aangetast dan reageert hij kwaad en hoogmoedig. Een Boogschutter is namelijk overgevoelig voor kritiek.

Ook leugens maken de Schutter heel kwaad, zelf zijn ze dan ook eerlijk, soms zelfs pijnlijk eerlijk. Onverbloemd kan een Boogschutter de waarheid zeggen wat door de ander niet altijd in dank wordt afgenomen.

De Boogschutter is energiek en hij bereikt veel door de kracht van zijn positief denken, er gaat dan ook iets opwekkends en stralendst uit van een Boogschutter die goed in zijn vel zit.

Ik wil vrij zijn, vrij zij

Een regenboog om mijn schouders en vleugels aan mijn voeten.

De zin of onzin van een Horoscoop.