Water

De watertekens, kreeft, schorpioen, vissen, temperen met hun gevoeligheid de idee├źn van lucht en de fantasieloze realiteitszin van aarde en de argeloze energie van vuur.

Met hun dromen en fantasie schenken zij de mens het mystieke leven.

De watermens verwacht dat zijn gevoel steeds wordt gespaard en kan zeer haatdragend en wraakzuchtig zijn tegenover die mensen die hem of haar ooit hebben gekwetst.

Water is net als aarde een passieve en introverte energie, vuur en lucht zijn de actieve en extroverte elementen.

De mooiste kant van de watermens is zijn vermogen tot een alles omvattende liefde en als de watermens zijn dwangmatige bezig zijn met zijn eigen gevoelsleven en eigen angsten overwonnen heeft, is hij in staat een rijk innerlijk leven te bereiken, met een diepe verbeeldingskracht.

Valt in een horoscoop de nadruk op het water element dan komt dat tot uiting als een grote gevoeligheid, terughoudendheid en mee levendheid.

Voor de watertekens speelt logische samenhang, die voor lucht zo belangrijk is, geen directe rol, watermensen kunnen dingen heel goed aanvoelen, hier gaat het om gevoelswaarden, waaruit alles wordt beoordeeld.

Dit gevoelstype (de watermens) is heel goed instaat tot denken (een lucht kwaliteit) alleen geeft men daar niet zovel om, men hecht er niet zoveel waarde aan.

Terwijl het denktype (de luchtmens) wel instaat is tot emoties, alleen beheest men het voelen niet maar emoties overvallen hen vanuit het onderbewustzijn.

Water heeft geen vaste of eigen vorm en voelt zich daarom vaak tot de aarde tekens aangetrokken, aarde geeft immers vorm.

Aarde en water samen kunnen heel vruchtbaar maken.

Ontbreekt in een horoscoop het waterelement dan ontstaat er moeite met de emotionele, de gevoels kant in het leven.

De natuur zoekt altijd naar evenwicht zo ook in de astrologie, ontbreekt er een bepaald element in jouw horoscoop dan trek je automatisch altijd mensen aan die een sterke bezetting hebben van juist dat ontbrekende element.

De zin of onzin van een Horoscoop.