Kreeft

Ongeveer van 21 juni tot 22 juli

De sleutelzin voor de Kreeft is ‘ik voel’, de Kreeft is van alle tekens het sterkst verbonden met huiselijkheid en gezelligheid.

Het teken Kreeft wordt beheerst door de Maan, Kreeften worden daardoor constant beïnvloed door grilligheid. Het ene moment lijken ze zo sterk als een reus, het andere moment zijn zij zo zwak als een kind.

Het ene moment ook vriendelijk en openhartig en het volgende moment melancholiek en afstandelijk.

Soms zijn zij zwijgzaam en soms kletsen ze je de oren van het hoofd.

De Kreeft moet bij alles wat zij doet gevoelsmatig betrokken zijn.

Kreeften zijn heel gevoelig en zeer meelevend. Bij pijn, verdriet of bij een belediging kruipen de Kreeften weg of gaan zij zitten mokken.

Ook is de Kreeft een meester in de kunst van de passieve weerstand, dit is een machtig wapen dat haar bij tijden onbereikbaar kan maken voor de medemensen. Wanneer iemand een kreeft probeert te dwingen dan wordt zij meestal onbeweeglijk. Een kreeft houdt er niet van als haar verteld wordt wat zij moet doen.

De kreeft kan nog al de indruk wekken dat zij iets te verbergen heeft. Maar het enige dat de Kreeft probeert te verbergen is de angst dat de anderen zullen ontdekken hoe kwetsbaar zij is.

En hoe kwetsbaarder een Kreeft zich voelt, hoe harder haar buitenkant wordt, een compleet schild zet zij dan om zich heen.

Hoewel de Kreeft het teken is van mededogen en van het moeder instinkt, worden de emoties vaak achter een masker verborgen. Dat masker van zelfvertrouwen moet hun kwetsbaarheid beschermen, maar daardoor ontstaat er een misverstand in de buitenwereld die dan denkt dat de Kreeft ongevoelig is.

Kreeften zijn emotioneel gezien heel erg kwetsbaar, maar ze zijn vasthoudend en zelfs meedogenloos als het gaat om het verdedigen van hun gezin en vrienden.

Door die grote overgevoeligheid zijn Kreeften al snel beledigt en erg prikkelbaar, dat komt omdat hoe bescheiden een Kreeft ook lijkt innerlijk is zij heel erg trots.

In hun overgevoeligheid dreigt ook het gevaar dat zij zichzelf pijn gaan doen door hun leed stilzwijgend te aanvaarden, door onrecht te slikken en te wachten op betere tijden.

In positieve zin kan die overgevoeligheid hun grote creatieve kracht worden door een heel goed instinkt te ontwikkelen.

Dan zijn de Kreeften de redders in nood die al gauw voor anderen klaar staan en die er niet voor terug schrikken om offers te brengen.

Het teken Kreeft staat voor de turbulente, emotionele activiteit te vergelijken met de rusteloze zee met haar altijd wisselende getijden.

Veel Kreeften blijven sentimenteel aan het verleden vasthouden.

Zij verzamelen en koesteren allerlei herinneringen en dingen uit het verleden die hun lief zijn, maar het huis en hart van de ware Kreeft is een veilige plaats voor vrienden en familie.

De zin of onzin van een Horoscoop.