De Huizen

Naast de 12 dierenriemtekens, de 10 planeten en de 4 elementen waarin je een horoscoop kunt verdelen, zijn er ook nog 12 velden, de huizen genaamd.

Die huizen tonen de omstandigheden waarin je kunt verkeren in het leven. Zij corresponderen met de dierenriemtekens en met de planeten. Alle mensen die op dezelfde dag geboren zijn, hebben dezelfde planeten in dezelfde tekens. De planeetbezetting van de huizen zullen echter verschillen, omdat die afhangen van de geboortetijd. De onderverdeling van de huizen is de dagelijkse omwenteling van de aarde rond haar eigen as.

In iedere horoscoop is er een huis waar de nadruk op valt doordat er b.v. veel planeten in staan.

Als nu de nadruk in een horoscoop ligt op het 1e huis dan zal die persoon, ongeacht het zonneteken waaronder hij of zij geboren is, nadrukkelijk aanwezig zijn.

Is er een sterk 2e huis dan ligt de nadruk op bezit en op het materiƫle vlak. Dat uit zich b.v. bij kinderen door het niet met anderen willen delen van hun speelgoed.

Is er een sterk 3e huis dan komt er een nadruk op alles wat met communicatie te maken heeft. Een sterk 3e huis is b.v. terug te vinden in de horoscoop van schrijvers en journalisten.

Ligt de nadruk op het 4e huis dan zijn deze mensen sterk gebonden aan hun thuis. Hun huidige huis of hun ouderlijk huis speelt in hun leven een heel belangrijke rol.

Bij de nadruk op het 5e huis zien we de mens die zichzelf, al dan niet bewust, steeds weer in het middelpunt plaatst.

Een sterk 6e huis legt de nadruk op de dagelijkse bezigheden, de werksituatie en/of de gezondheid.

Een sterk 7e huis laat altijd een nadruk zien op het relatie thema of het publiek.

Een horoscoop met een nadruk op het 8e huis laat een leven vol intensiteit en transformatie zien.

Een sterk aanwezig 9e huis legt de nadruk op verruiming van de geest, op het thema reizen en inzicht. De mens met een sterk 9e huis kan er vaak zeer uitgesproken meningen op na houden.

Nadruk op het 10e huis geeft de drang om maatschappelijk betrokken te zijn in het leven. Zo belangrijk het gezin of de thuisplek is voor het 4e huis zo wil de mens met een sterk 10e huis vooral maatschappelijk gewaardeerd worden.

Het 11e huis heeft alles te maken met sociale betrokkenheid. Een nadruk op dit huis geeft een hang om alles en iedereen vanuit gelijkwaardigheid te benaderen. De mens met een nadruk op dit huis is minder gericht op het ik maar meer op het grote geheel. Mensen met een sterke 11e huis bezetting kunnen zich zodoende pas later in hun leven bezig gaan houden met wat zij nu eigenlijk zelf willen.

Tot slot de horoscoop met een nadruk op het 12e huis, dit heeft alles te maken met loslaten en met de betrekkelijkheid van het individu. Mensen met een sterk 12e huis zullen niet snel in de schijnwerpers gaan staan, zij doen hun werk liever achter de schermen. In instellingen of op het geestelijke gebied.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De zin of onzin van een Horoscoop.