Neptunus in de Vissen

Neptunus, de planeet van o.a. de zee, de inspiratie en het idealisme, loopt van 2012 tot 2026 in zijn eigen teken de Vissen, Neptunus doet er 165 jaar over om 1 rondje door de dierenriem te lopen en de vorige keer dat hij door zijn eigen teken de Vissen liep was van 1848 tot 1862.

Neptunus staat voor het niet materiële, voor dromen, illusie, mateloosheid maar ook voor kunst en verfijning.
Neptunus hoort bij onthechting en bewustwording van het universele. Onder invloed van Neptunus zijn we ontvankelijk, beïnvloedbaar en aan- of meevoelend. Neptunus geeft fantasie maar ook bedrog, misleiding en empathie. Zaken die bij Neptunus horen zijn o.a. drugs,toneel, film (illusie), water, gas, spiritualiteit en extase, alles wat ons boven het alledaagse doet uitstijgen.

Neptunus is dwars van de wereld van de wetten, verordening, oordeel, materialisme en begrenzing Neptunus heeft niets met deze wereld Neptunus heeft alles te maken met naastenliefde, idealisme, religie, mystiek, kunst, occultisme, op deze terreinen kan Neptunus energie geven en prestaties leveren, zowel scheppend als reproducerend (namaken).

Als Neptunus in zijn eigen teken staat kan hij zijn energie heel puur naar buiten brengen, hij wordt door niets tegengewerkt en zo kan hij al zijn kenmerken de komende 14 jaar dus in de wereld storten. Wat mogen we dan gaan verwachten in deze komende jaren van Neptunus?
Meer zelfmedelijden en sentiment, onbegrepen bevlogenheid, waanzin en een golf van romantiek?
Zal de wereld langzaam aan toch gaan begrijpen dat het antwoord uiteindelijk binnenin moet worden gezocht? Gaan we gevoeliger worden voor onderstromingen en andere dingen die niet hardop gezegd worden tot nu toe? Gevoeliger ook voor de emoties van anderen en voor de lichamelijke signalen van de anderen? Neptunus is een waterplaneet die nu dus in zijn eigen waterteken de Vissen loopt en water is immers het oer oude symbool voor de wereld van het onbewuste, mogen we ons daar dus meer op gaan richten de komende jaren, of wordt het net als de vorige periode van Neptunus in de Vissen een tijd van de romantische dichters, schilders etc. Vincent van Gogh is een mooi voorbeeld hij werd geboren in de periode met Neptunus in de Vissen en was (zo bleek later) een zeer groot kunstenaar inclusief de onbegrepen bevlogenheid en waanzin die ook heel duidelijk hoort bij Neptunus in de Vissen.

De vorige periode dat Neptunus door het teken van de Vissen liep, 1848 tot 1862 werd vooral gekenmerkt door revoluties in geheel Europa, door economische depressie en onrust en door hongersnood. Binnen deze tijd werd de 1e Nationale Bank in België opgericht en ook de 1e vakbond.
Ook de laatste doodstraf in Nederland viel in deze tijd. Verder was er de afschaffing van de slavernij werd het pasteuriseren ontdekt en werd ook het Rode kruis opgericht en wel in 1859. Er kwam de 1e brievenbus en de postzegel werd ingevoerd, de KNMI werd opgericht en er was Florence Nightingale die Engelse soldaten verpleegde tijdens de Krim oorlog, zij wordt daardoor wel gezien als de 1e verpleegkundige in de wereld.
Wij kregen ons 1e kabinet in Nederland en een nieuwe grondwet waardoor Nederland een parlementaire Monarchie werd waarbij de macht van de Koning word beperkt. De 1e creditcard maatschappij werd opgericht en in Lourdes verschijnt de Heilige Maagd Maria het liefst 18 keer.

Vooral leerzaam is het om te zien hoeveel van deze (soortgelijke) bovenstaande onderwerpen de komende jaren weer in de schijnwerper zullen komen te staan natuurlijk wel in de stijl van 2012 maar toch blijft het frappant om te zien.

Neptunus positief gezien geeft:
Idealisme, Empathie, Visie, Inspiratie, Aanvaarding, Spiritualiteit en Artistieke en Creatieve gave.

Neptunus negatief gezien geeft:
Verwrongenheid, Onbeheerstheid, Chaos, Onbegrepenheid, Zelfbeklag, Onrust, Nevel en Mist.
De zin of onzin van een Horoscoop.